Головна » Файли » Викладачі кафедри » Викладачі кафедри

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ
02.12.2018, 23:11

ЛЕШКО Уляна Орестівна

в.о. завідувача кафедри,  кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

Освіта

2006 – закінчила Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

2006–2009 – навчалася в аспірантурі Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

2009 – захистила кандидатську дисертацію  зі спеціальності 27.00.04 – теорія та історія журналістики.

Досвід професійної діяльності

2010–2014 – асистент, старший викладач кафедри журналістики інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

З жовтня 2012 – заступник декана факультету філології й журналістики ім. М.Стельмаха з виховної роботи.

З вересня 2015 – старший викладач, доцент кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю.

Громадська активність

Член Вченої ради факультету філології й журналістики ім. М.Стельмаха.

Сфера наукових інтересів

Специфіка функціонування дитячих періодичних видань; християнська проблематика засобів масової інформації; видавнича справа та редагування; спеціалізовані періодичні видання (історія та сучасність).

Навчальна діяльність

Викладає навчальні дисципліни: «Основи видавничої справи та редагування», «Проблематика ЗМІ», «Теорія тексту і твору», , «Журналістських фах», «Ділова журналістика», «Соціологія масової комунікації», «Теорія публіцистики», «Іміджологія», «Основи реклами», спецкурс «Дитяча журнальна періодика».

Відзнаки й нагороди

Грамота і Подяка Вінницького педуніверситету за вагомі успіхи у навчально-виховній, науковій роботі та за підсумками роботи колективу університету (2011, 2013).

ШКЛЯР Володимир Іванович

доктор філологічних наук, професор

Освіта

Закінчив 1968 р. філологічний факультет Одеського державного університету.

Досвід професійної діяльності

1968–1973 рр. – редактор районної газети «Прапор перемоги» (м. Калинівка Вінницької області).

1973–1981 рр. – доцент відділення журналістики Одеської вищої партійної школи.

1981–1985 рр. – доцент, заступник декана, декан філологічного факультету Одеського державного університету.

1985–1990 рр. – доцент, декан відділення журналістики Київського інституту політології і соціального управління.

1990–1991 рр. – перший проректор Одеського інституту політології і соціального управління.

У Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка:

1992–1996 рр. – професор кафедри журналістської майстерності,

1996–2001 рр. – професор, завідувач кафедри міжнародної журналістики,

2001–2009 рр. – професор кафедри міжнародної журналістики Інституту журналістики.

2009–2014 рр. – професор, декан факультету європейської освіти Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка Степана Дем’янчука (м. Рівне).

Із березня 2017 р. – професор кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю Вінницького педуніверситету.

Сфера наукових інтересів

Захистив кандидатську дисертацію «Проблемы стихотворной публицистики: специфика, жанры, мастерство» (1979) та докторську дисертацію «Публіцистика і художня література: продуктивно-творча інтеграція» (1989). Серед напрямів наукової діяльності: теорія і практика масової комунікації, поетика журналістики, а також проблеми впливу масової комунікації на геополітичні процеси.

Навчальна діяльність

Викладає курси «Теорія журналістики», «Основи журналістики», "Журналістська етика» та ін.

Відзнаки й нагороди

Заслужений журналіст України (2005 р.).

 

ГАЛЬЧАК Сергій Дмитрович

Доктор історичних наук, професор

Освіта

1973 р. – закінчив факультет журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка;

1979 р. – закінчив відділення журналістики Вищої партійної школи при ЦК КП України;

2003 р. – захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 07.00.01 – історія України;

2012 р. – захистив докторську дисертацію зі спеціальності 07.00.01 – історія України.

Досвід професійної діяльності

Понад двадцять років працював у редакціях районних та обласних газет Вінниччини (завідувачем відділу – у літинській райгазеті «Радянське життя», обласній молодіжній «Комсомольське плем’я», заступником редактора обласної газети «Земля Подільська», редактором Погребищенської райгазети «Колос», обласної культурно-мистецької газети «Камертон-ікс»), а також в апараті секретаріату Вінницької обласної Ради народних депутатів (завідувачем прес-служби, сектору інформації та зв’язків з громадсько-політичними організаціями й об’єднаннями, завідувачем відділу зв’язків із засобами масової інформації).

1996 – 2009 рр. – директор Державного архіву Вінницької області.

1996 – 2002 рр. – асистент кафедр історії; українознавства Вінницького національного технічного університету (за сумісництвом), старший викладач кафедри історії слов’янських народів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

З 2004 р. – старший викладач, доцент (з 2009 р.),  завідувач (2012 – 2014 рр.) кафедри журналістики Вінницького педуніверситету імені Михайла Коцюбинського.

З червня 2015 р. − професор кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю.

Громадська активність

Історик, краєзнавець, архівіст, журналіст, літератор, громадський діяч. Член-кореспондент Української академії історичних наук. Член Національної спілки журналістів України (з 1970 р.) та Національної спілки краєзнавців України (з 1995 р.). Член правління НСКУ та голова правління Вінницької обласної краєзнавчої організації. Перший заступник голови правління Вінницької обласної організації Національної спілки журналістів України. Член Національної спілки архівістів України (з 2003 р.).

Сфера наукових інтересів

Досліджує різні аспекти історичного минулого Поділля. Автор понад 100 наукових праць, упорядник / співупорядник збірників документів і матеріалів «У боях за Вінниччину», «Українське Куликове поле: на берегах Синюхи чи Сниводи? До 650-річчя битви на річці Сині Води», «Жизнь в оккупации. Винницкая область». 1941 – 1944 гг.», «У лещатах «нового порядку»: населення Вінниччини під нацистським окупаційним режимом», художніх книг «Неохайна ручка», «До високих орбіт», «Золота рибка», «В гостях у Пегаса», численних публікацій у періодичній пресі.

Навчальна діяльність

Викладає навчальні дисципліни «Медіабезпека», «Історія української журналістики», «Архівознавство», «Краєзнавство», здійснює керівництво різними видами навчальних практик студентів – майбутніх журналістів.

Відзнаки й нагороди

За вагомий внесок у розвиток краєзнавства, збереження національної історико-культурної спадщини удостоєний високих звань «Заслужений працівник культури України» та «Почесний краєзнавець України», подяки Прем’єр-Міністра України. Лауреат Всеукраїнської премії імені Героя України академіка Петра Тронька, обласних журналістських премій імені Костянтина Гришина, імені Олександра Гетьмана, «Золоте перо». Нагороджений також Почесним знаком Національної спілки журналістів України, «Золотою медаллю української журналістики», почесною відзнакою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «За вагомий внесок у розвиток освіти та науки», медаллю «День працівника освіти» Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, почесними грамотами Міністерства освіти й науки України, Державного комітету архівів України, Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради, Інституту історії України НАН України.

 

ЖИТАРЮК Мар'ян Георгійович

Кандидат філологічних наук, доктор наук із соціальних комунікацій, професор

Освіта:

1978 – 1988 – середня школа №4 м. Нового Роздолу.

1988-1993 – Львівський державний університет імені Івана Франка, факультет журналістики, спеціалізація «Міжнародна журналістика».

1997 – успішний захист кандидатської дисертації «Формування європейською пресою громадської думки про політичне становище України 30-х років ХХ століття (проблематика та специфіка відображення)», спеціальність 10.01.08 – журналістика (Інститут журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка).

2005 – 2008 – докторант Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка.

2009 – успішний захист докторської дисертації «Українська журналістика як соціокультурна модель: ґенезис, домінанти у світовому інформаційному контексті», спеціальність 27.00.04 – теорія та історія журналістики (Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

Досвід професійної діяльності

1990-1991 – в. о. редактора газети «Вісник Розділля» (м. Новий Розділ Львівської області).

1991,1992 – спецкор, газета «Молодь України» (м. Київ).

1991-1992 – відповідальний секретар, газета «Українське слово» (м. Львів).

1992 – 1993 – кореспондент газети «Високий замок» (м. Львів), кореспондент газети «Молода Галичина» (м. Львів).

1993 – 1994 – викладач-стажер кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського державного університету ім. І.Франка.

1993 – 1998 – асистент кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського державного університету ім. І.Франка.

1998 – 2004 – в. о. доцента кафедри зарубіжної преси та інформації ЛНУ ім. І.Франка.

1998 – 2000 – заступник декана з навчально-виховної роботи факультету журналістики, Львівський національний університет ім. І.Франка.

2004 – 2005 – доцент кафедри зарубіжної преси та інформації ЛНУ ім. І.Франка.

2005 – 2008 – докторант Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т.Шевченка (науковий консультант – д. філол. н., проф. Шкляр В.І.).

2008 – дотепер – професор кафедри зарубіжної преси та інформації ЛНУ ім. І.Франка.

 Автор понад 55 наукових публікацій та повідомлень, 8 книжок, 8 навчально-методичних посібників, понад 500 публіцистичних, журналістських, експертних статей, оглядів та коментарів у газетах, журналах, в інтернеті, серед них – і за кордоном (Польща, Росія, Естонія).

Навчальна діяльність

Забезпечує викладання дисциплін: «Теорія та історія соціальних комунікацій», «Теорія масової інформації», «Теорія масової комунікації», «Реклами та зв’язки з громадськістю», «Журналістська майстерність».

 

КАЛЕНИЧ Володимир Миколайович

Кандидат філологічних наук, доцент

Освіта

2002 – закінчив  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;

2002-2005  – аспірант кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

2007 – захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

Досвід професійної діяльності

2002 – вчитель української мови і літератури та англійської мови Вінницької СЗОШ № 29.

З 2005 – асистент, старший викладач кафедри української мови й загального мовознавства Вінницького педуніверситету;

2011-2014 – старший викладач, доцент кафедри журналістики.

З вересня 2015 р. – доцент кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю.

Громадська активність

Виконує обов’язки літературного редактора обласної молодіжної газети «Студентська територія». Координує діяльність інформаційно-просвітницького центру кафедри.

Член Вченої ради факультету філології й журналістики ім. М.Стельмаха

Сфера наукових інтересів

Проблеми української мови в ЗМК, стилістики й культури мовлення, журналістикознавства. Має близько 80 публікацій.

Навчальна діяльність

Викладає навчальні дисципліни «Українська мова в ЗМК», «Основи наукових досліджень», «Журналістська майстерність», «Жуналістська етика»,  «Історія реклами», «Реклама і зв’язки з громадськістю».

Автор навчальних посібників для вищої школи: «Граматика української мови. Морфологія. Модульний курс» (2012, у співавт.); «Українська мова в засобах масової комунікації. Модульний курс» (2013).

Відзнаки й нагороди

Почесна грамота управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2012).

 

КАРАСЬ  Максим Анатолійович

Кандидат філологічних наук, доцент

Освіта

1994 – закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

1994-1997  – аспірант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1999 - захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.08 – журналістика.

Досвід професійної діяльності

1993-2001 – кореспондент, завідувач відділу газети «Україна молода» (м. Київ).

2001-2011 – асистент, доцент кафедри періодичної преси Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2011-2013  – доцент кафедри журналістики та масових комунікацій Університету «Україна» (м. Київ).

З 2013 р. працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського (доцент кафедри журналістики).

З вересня 2015 р. – доцент кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю.

Громадська активність

Рецензує автореферати дисертацій, навчальні посібники, програми, збірники наукових праць.

Сфера наукових інтересів

Проблеми соціальних комунікацій, свободи слова, ринку засобів масової інформації. Автор 20 наукових і навчально-методичних праць.

Навчальна діяльність

Викладає навчальні дисципліни «Журналістський фах», «Газетно-журнальне виробництво».

Відзнаки й нагороди

Нагороджений журналістською премією  Міністерства оборони України «На варті Незалежності»  (1996),  грамотою Національної спілки журналістів України (2002).

 

 

ЧОРНОДОН Мирослава Іванівна

Кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент.

Освіта

2010 – закінчила бакалаврат за напрямом підготовки «Журналістика» Інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцю­бин­ського .

2011 – закінчила магістратуру інституту журналістики Київського національного університету імені Т. Шевченка.

З 2011 - аспірантка Інституту журналістики Київського національного університету імені Т.Шевченка.

У 2016 захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Теорія та історія журналістики»

Досвід професійної діяльності

З 2011  – працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського (асистент кафедри журналістики).

Сфера наукових інтересів

Дослідження гендерного фактору в пресі. Автор понад 20 наукових публікацій.

Навчальна діяльність

Проводить практичні заняття з таких дисциплін: «Теорія масової комунікації», «Теорія масової інформації», «Теорія та історія соціальних комунікацій», «Основи журналістики».

 

МАЗУРИК Вадим Станіславович

Заслужений журналіст України, представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області, доцент

Освіта

1982 – закінчив Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Історія»

1987 – закінчив аспірантуру при Інституті історії АН України.

Досвід професійної діяльності

1987-1994 - асистент, старший викладач кафедр історії СРСР та історії слов’янських народів, заст. декана історичного факультету ВДПІ .

З середини 90-х років займається журналістською діяльністю. Автор та ведучий телепрограм на регіональному телеканалі «Іштар» (1999-2001) .

З 2001 – представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області.

Сфера наукових інтересів

Автор понад 50 наукових праць.

Відзнаки й нагороди

Переможець низки вітчизняних творчих конкурсів.

Нагороджений грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом» (2013), Почесною грамотою Національної ради України (2011),  Золотою медаллю української журналістики (2009)

Навчальна діяльність

З 2011 р. працює на кафедрі журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю Вінницького педуніверситету. Викладає дисципліни: «Телевізійна журналістика», «Журналістські професії».

 

ДЯЧЕНКО Марина Василівна

Асистент, старший лаборант

Освіта

2017 р. – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Досвід професійної діяльності

У 2013-2014 рр. обіймала посаду редактора Вінницької обласної молодіжної газети «Студентська територія».

Із 2015 р. очолювала редакцію колективу газети Вінницького педуніверситету «Педагог». З-під її пера виходять вдалі нариси, замальовки, інтерв’ю з цікавими людьми, есе та статті різної тематики. Окремі публікації з’являються на сторінках обласних часописів.

У 2017 р. була модератором кафедрального проекту «Клуб редакторів шкільних газет».

Громадянська активність

З 2014 р. – член Національної спілки журналістів України.

Сфера наукових інтересів

Авторка 12 наукових публікацій. Взяла участь в 10 наукових конференціях, зокрема, ІІ Всеукраїнській науковій конференції «Українські мас-медіа: традиції та виклики сьогодення» (м. Київ, 2013 р.); ІІ Міжнародній науково-практична конференції студентів і аспірантів «Актуальні проблеми філології і журналістики» (м. Ужгород, 2016 р.); VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи» (м. Луцьк, 2016 р.) та ін. У 2014 р. отримала сертифікат учасника школи соціальної журналістики «Менеджмент мас-медіа» (м. Вінниця). У 2015 р. стала учасницею тренінгу «Телевізійне інтерв’ю в часи інформаційних воєн» (м. Київ). У 2016 р. отримала сертифікат учасника семінару «Світові стандарти журналістики» (м. Вінниця) та сертифікат учасника семінару «Онлайн-журналістика» (м. Вінниця). Учасниця тренінгу «Як створити бренд на телебаченні? За лаштунками «Світського життя з Катериною Осадчою», що відбувся в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ).

Авторка книги «Тверезість, культура і любов до України Віктора Бронюка» (2016 р.) та науково-популярного видання «Вінницька школа журналістики. Перше десятиліття» (2017 р.)

Навчальна діяльність

Веде практичні заняття із дисциплін «Жанри журналістики», «Основи журналістики», Комп’ютерний дизайн, верстка, монтаж», «Технічні засоби виробництва ЗМК», «Технічне забезпечення реклами та РR-діяльності», «Журналістський фах. Організація і техніка газетної справи».

Відзнаки й нагороди

Подяка ректора Вінницького педуніверситету (2013 р.), грамота Вінницького педуніверситету (2014 р.).

Володарка спеціальної премії Вінницького обласного конкурсу журналістських робіт «Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади» (2017 р.).

 

ГЕРУК Світлана Олександрівна

асистент

Освіта

2017 р. – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Досвід професійної діяльності

У 2013 р. працювала верстальником районної газети «Вісник Козятинщини»

Із 2014 по 2016 рр. співпрацювала з вінницьким радіо «Такт», де записувала власну рубрику «Про що думають дівчата?»

У 2016-2017 рр. обіймала посаду кореспондента «Яскравого радіо»

З 2017 рр. працює на телеканалі «ВІТА», де на початку кар’єри була ведучою ранкового шоу «Світанок», зараз же обіймаю посаду координатора ранкового шоу «Світанок».

З 2018 р. викладає «Фотожурналістику» у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського

Навчальна діяльність

Веде лекційні та практичні заняття із дисципліни «Фотожурналістика».

 

Категорія: Викладачі кафедри | Додав: Gandzuk
Переглядів: 2557 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/9
Всього коментарів: 0
avatar